Lang Hue

Font Size

Cpanel
Home Văn-Học Đa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual Articles Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems El Monte Y El Rio (Ngọn Núi Và Giòng Sông) --- Thơ Song Ngữ-Bilingual Poems

El Monte Y El Rio (Ngọn Núi Và Giòng Sông) --- Thơ Song Ngữ-Bilingual Poems

 

Vài Hàng Giới Thiệu

Pablo Neruda là một nhà thơ người Chile. Có người cho rằng ông là nhà thơ lớn nhất của thế-kỷ trong mọi ngôn-ngữ, Ông làm thơ về những đề-tài chính-trị và tình yêu. Neruda lĩnh giải Nobel Văn-Chương năm 1971 

El Monte Y El Rio 

El mi patria hay un monte
El mi patria hay un rio.

Ven comingo.

La noche al monte sube.
El hambre baja al rio. 

Ven comingo.

Quíénes son los que sufren?
No sé, pero son míos. 

Ven comingo. 

No sé, pero me llaman
y me dicen:”Sufrimos” 

Ven comingo. 

Y me dicen: ”Tu pueblo,
tu pueblo desdichado,
entre el monte y el río,
con hambre y con dolores,
no quiere luchar solo,
te está eperando, amigo.” 

Pablo Neruda


Ngọn Núi Và Giòng Sông 

Quê Hương tôi có một ngọn núi.
Quê Hương tôi có một giòng sông. 

Hãy đi với tôi. 

Bóng đêm leo lên ngọn núi
Đói khát đi xuông giòng sông. 

Hãy đi với tôi. 

Ai là những ngươi bị đau khổ này?
Tôi không biết nhưng họ là người của dân tộc tôi.
 

Hãy đi với tôi. 

Tôi không biết, nhưng họ kêu gọi tôi
Và họ nói với với tôi: “Chúng tôi đau khổ” 

Hãy đi với tôi. 

Và người ta nói với tôi: “ Dân tộc anh,
những người không may mắn,
ở giừa ngọn núi và giòng sông,
với đói khát và đau buồn.
họ không muốn đấu tranh một mình,
họ đợi anh đấy, bạn ơi!

Nguyễn Thị Hương Văn dịch

 

 

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Contact / Liên-Lạc